ห้องประชุม

ห้องประชุม

ห้องประชุม (2F): สูงสุด 22 คนจาก 9:00 น. ถึง 21:00 น.
2 ชั่วโมง: 30,000 เยน (ไม่รวมภาษี)
ขยายเวลา 1 ชั่วโมง: 10,000 เยน (ไม่รวมภาษี)
กรุณาติดต่อโรงแรมเพื่อจองหรือรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ